Trường Mẫu giáo Long Thượng

Công Văn Khuyến khích triển khai ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt VNPT Money đến hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Cần Giuộc

/Uploads/4057/files/637982083342218440_1770_TCKH_07-09-2022_1770-07-9-2022-THUC%20HIEN%20KHONG%20DUNG%20TIEN%20MAT_signed.pdf