Trường Mẫu giáo Long Thượng

Thông báo Tuyển sinh trẻ vào các lớp mẫu giáo trường mẫu giáo Long Thượng Năm học 2024-2025

UBND HUYỆN CẦN GIUỘC
TRƯỜNG MG LONG THƯỢNG
Số: 217/TB-MGLT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
      Long Thượng, ngày 11 tháng 6 năm 2024
 
THÔNG BÁO
Tuyển sinh trẻ vào các lớp mẫu giáo trường mẫu giáo Long Thượng
Năm học 2024-2025
Thực hiện kế hoạch số 2726/KH-UBND ngày 24/5/2024 của Uỷ ban nhân dân huyện kế hoạch Tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2024-2025;
Căn cứ kế hoạch số 214/KH-MGLT, ngày 10/6/2024 của trường MG Long Thượng kế hoạch tuyển sinh trẻ mẫu giáo năm học 2024-2025;
Trường MG Long Thượng thông báo tuyển sinh trẻ vào các lớp mẫu giáo năm học 2024-2025 bằng hình thức trực tuyến như sau:
I. Chỉ tiêu:
Lớp lá: Tuyển sinh 140 trẻ 5 tuổi (sinh năm 2019). Số lớp: 04 lớp
Lớp chồi: Tuyển sinh 90 trẻ 4 tuổi (sinh năm 2020). Số lớp: 03 lớp
Lớp mầm: Tuyển sinh 25 trẻ 3 tuổi (sinh năm 2021). Số lớp: 01 lớp
II. Đối tượng tuyển sinh
* Ưu tiên 1: Tuyển tất cả trẻ 5 tuổi, 90 trẻ 4 tuổi, 25 trẻ 3 tuổi có địa chỉ thường trú trên địa bàn xã Long Thượng.
* Ưu tiên 2: Tuyển trẻ 3,4,5 tuổi là con của CB, GV, NV công tác tại địa phương (có giấy xác nhận của cơ quan  nơi cha hoặc mẹ đang công tác).
          * Ưu tiên 3: Tuyển trẻ tạm trú 3,4,5 tuổi trên địa bàn xã Long Thượng, tuyển trẻ giáp ranh xã lân cận trên địa bàn huyện.
  - Nếu trong quá trình tuyển sinh thuộc ưu tiên 1 không đủ chỉ tiêu theo quy định thì trường sẽ nhận trẻ theo ưu tiên 2 và 3.
III. Thời gian tuyển sinh trực tuyến:
 Từ ngày 17/6/2024 đến 25/6/2024 đăng ký trực tuyến
IV. Hồ sơ đăng ký
Phụ huynh phải thực hiện lần lượt cả 2 hình thức tuyển sinh
1. Đăng kí trực tuyến:
Các bước thực hiện:
- Bước 1: Vào Google, truy cập vào địa chỉ https://tuyensinh.longan.edu.vn
- Bước 2: Bấm vào dấu 3 gạch (       )chọn đăng ký tuyển sinh.
- Bước 3: Nhập đầy đủ thông tin: năm tuyển sinh 2024, tên đợt tuyển sinh: tuyển sinh mầm non năm học 2024-2025, họ tên học sinh, ngày sinh, họ tên cha, mẹ
- Bước 4: Bấm vào tra cứu, bấm đăng ký mới
- Bước 5: Nhập đầy đủ thông tin hồ sơ học sinh, thông tin trường đăng ký.
- Bước 6: Chọn trường và đính kèm các hồ sơ giấy tờ theo yêu cầu của trường tuyển sinh. Hồ sơ đính kèm của trường là ảnh chụp hoặc scan các giấy tờ sau:
+ Bản sao giấy khai sinh hợp lệ
+ Giấy xác nhận mã định danh của học sinh (do công an địa phương cấp)
+ Sổ hộ nghèo, cận nghèo (nếu có)
+ Giấy đăng ký KHHGĐ (nếu có)
- Bước 7: Sau khi hoàn tất bấm vào “Đăng ký mới”
Sau khi thực hiện đăng ký trực tuyến thành công, phụ huynh đến nộp hồ sơ giấy tại trường (điểm chính ấp Long Thạnh, gần cầu Tân Điền)
Mọi thắc mắc liên hệ qua số điện thoại: 0977178840 (cô Thừa); 0908254366 (cô Yến); 0908290162 (cô Hồng Thúy) và 0988352293 (cô Tuyền).
2. Nhận hồ sơ trực tiếp:
Thời gian từ ngày 18/6/2024 đến 25/6/2024 giờ hành chính (sáng 7 giờ đến 11giờ, chiều 13giờ30 đến 16giờ30).
Nộp hồ sơ giấy trực tiếp gồm có:
1. Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu)
2. Phiếu tìm hiểu đặc điểm tâm lý trẻ (Theo mẫu)
3. Bản sao giấy khai sinh hợp lệ
4. Giấy xác nhận nơi cư trú (Mẫu CT07) (do công an địa phương cấp)
5. Photo công chứng sổ hộ nghèo, cận nghèo, giấy đăng ký KHHGĐ (nếu có)
6. Photo thẻ bảo hiểm y tế
Trên đây là thông báo công tác tuyển sinh trẻ vào các lớp mẫu giáo năm học 2024-2025 của trường Mẫu giáo Long Thượng. Thông báo này được công khai trên trang Website của nhà trường qua địa chỉ http://mglongthuongcg.edu.vn và trên bảng thông báo của trường./.        
Nơi nhận:
- UBND xã Long Thượng, các ban ấp;
- Thành viên trường;
- Lưu VT.
         HIỆU TRƯỞNG
 
 
   Nguyễn Thị Mỹ Hương