Trường Mẫu giáo Long Thượng

DANH SÁCH TRẺ TRÚNG TUYỂN NĂM HỌC 2023-2024 
DANH SÁCH TRẺ LỚP LÁ 1    
Năm học : 2023-2024
STT Họ và tên trẻ Ngày, tháng, năm sinh Mã định danh Nữ Họ tên Cha Họ tên  mẹ Chủ hộ Địa chỉ thường trú Số ĐT
1 Ngô Phước Lộc 08/01/2018 080218006801   Ngô phước trường  Phan thị kim chi Ngô Phước Hải Long Thạnh 0366573386
2 Nguyễn Ngọc Đan Phương 26/12/2018 079318039102 x Nguyễn Trung Chiến Nguyễn Bích Phượng Ng Trung Chiến Long Thạnh 0902533546
3 Phan Đặng Gia Huy 26/12/2018 080218013510   Phan Vĩnh Kiệt Đặng Thị Thuỳ Trang Phan Văn Mười Long Thạnh 0767892889
4 Nguyễn Trần Quang Khải 15/12/2018 080218013427   Nguyễn Văn Thế Trần Thị Kim The Trần Văn Khoa Long Thạnh 0356177144
5 Trần Minh Tâm 13/01/2018 080218010266   Trần Thái Lil Dương Thị Bích Liễu Dương Quốc Hùng Long Thạnh 0908614665
6 Tạ  Hoàng Minh Khôi 31/10/2018 080218008938   Tạ Minh Trí Nguyễn Thị Hường Tạ Minh Trí Long Thạnh 0987963535
7 Nguyễn Trọng Nhân 01/07/2018 080218013509   Nguyễn Thanh Sang Đỗ Thị Hồng Hạnh Đỗ Văn Hiệp Long Thạnh 0902734583
8 Nguyễn Nhật Nam 04/07/2018 080218013470   Nguyễn văn phong Trần thị kim ngân Nguyễn Ngọc Dừa Long Thới 0785435226
9 Đỗ Tường Vy 11/11/2018 080318001755 x Đỗ Trường An  Mai Hồng Xuân Mai Thành Cứng Long Thới 0352804998
10 Hồ Ánh Dương 20/10/2018 080318012669 x   Hồ Thị Kim Hoa Hồ Văn Điệp Long Thới 0964012934
11 Huỳnh Văn Trí Thức 05/07/2018 080218003809     Trần Thị Hồng Yến Trần Thị Hồng Yến Tân Điền 0901846144
12 Trần Ngọc Uyên Nhi 24/12/2018 080318000241 x Trần Hữu Thế Phùng Tị Cẩm Loan Trần Hữu Thế Tân Điền 0796129709
13 Nguyễn Quang Danh 04/02/2018 079218015568   Nguyễn Quang Danh Trần Thanh Kim Trần Thanh Nhàn Tân Điền 0772233371
14 Mai Trúc Linh 19/07/2018 080318009027 x Mai Huỳnh Thuận Nguyễn Thị Kim Thoa Mai Huỳnh Khanh Tân Điền 0985464851
15 Nguyễn Hoàng Đức 15/11/2018 080218013420   Nguyễn Hoàng Việt Mai Thị Cẩm Tiên Ng Văn Thương Tân Điền 0767616171
16 Phạm Trọng Phúc 06/08/2018 077218005842     Nguyễn Thị Cẩm Vân Ng Thị Cẩm Vân Tân Điền 0937690639
17 Thạch Nguyễn Ngọc Trinh 12/04/2018 094318009835 x Thạch Văn Mạnh Nguyễn Thị Ngọc Hảo Nguyễn Văn Tuấn Tân Điền 0345990868
18 Nguyễn Kim Ngọc Nhi 12/18/2018 094318009093 x Nguyễn Văn Tuấn Trần Thị Thu Thủy Nguyễn Văn Tuấn Tân Điền 0776185541
19 Hồng Minh Anh 28/10/2018 079318031613 x Hồng Quang Hiền  Huỳnh Thị Ngọc Xuân Hồng Quang Hiền  Tân điền 0938197485
20 Phạm Phú Tiến 06/05/2018 079218013104   Phạm Phú Tân Huỳnh Thị Kim Tiền Bùi Thị Gái Phước Lý 0933047180
21 Huỳnh Minh Thuận 12/11/2018 079218038059   Huỳnh Văn Thành Lý Thị Huỳnh Như Lê Thị Kim Thuỷ Tân điền 0902131275
22 Huỳnh  Bảo Trâm 05/11/2018 079318035663 x Huỳnh Văn Khoa Huỳnh Thị Kim Thi Lê Thị Kim Thuỷ Tân điền 0909949532
23 Nguyễn Huỳnh Chí Thành 22/08/2018 089218008699   Nguyễn Chí Tâm Huỳnh Thị Lểnh Huỳnh Ý Tân điền 0946956139
24 Bùi Nhật Hào 25/03/2018 089218002690   Bùi Nhật Duy Huỳnh Thị Trúc Ly Bùi Nhật Duy Tân điền 0903081824
25 Trịnh Nguyễn Gia Hân 29/11/2018 079318040726 x Trịnh Trọng An Nguyễn Thị Oanh Nguyễn Thị Oanh Tân điền 0704637200
26 Huỳnh Ngọc Yến Phương 01/08/2018 079318021529 x Huỳnh Văn Sơn Phạm Thị Thu Thảo Huỳnh Công Hữu Tân điền 0934079882
27 Nguyễn Phương Nhã Anh 30/6/2018 080318004828 x Nguyễn Hữu Tài Ng Ngọc Phương Trang Nguyễn Hữu Tài Long Thượng 0789351647
28 Lê Thiên Phúc 20/05/2018 080218006371   Lê Văn Tài  Nguyễn Lê Bích Thuỳ Lê Văn Tài  Tân điền 0936786278
29 Vũ Đức Khang An 23/02/2018 070218004680   Vũ Đức Đại Lữ Thị Hằng Trần Thị Đào Tân điền 0848997350
30 Huỳnh Bảo Ngọc 28/02/2018 079318004643 x Huỳnh Thái Trung Trần Phương Trúc Nguyễn Thị Sang Long Thới 0789935108
31 Võ Thanh Thức 24/7/2018 082218005283   Võ Trọng Nguyên Võ Thị Hiền Võ Trọng Nguyên Long Thạnh 0387175346
32 Nguyễn Hải Yến 12/03/2018 080318003450 x Nguyễn Hải Hiền Ng Thị Thanh Hương Nguyễn Hữu Thành Phước Hậu 0974273962
33 Đỗ Ngọc Phương Anh 09/05/2018 80318004562 x Đỗ Đình Sang Lê Thị Kim Hạnh Đỗ Đình Sang Tân điền 0939021792
34 Trần Thị Kim Ngân 22/9/2018 08031800044 x Trần Điêu Khắc Trần Thị Hoa Nguyễn Thị Chúc Cần Đước 0936699506
35 Nguyễn Nhã Vy 28/11/2018 096318002740 x Nguyễn Văn Vũ Lê Thị Thùy Dương Nguyễn Văn Vũ Long Thới 0947235559
36 Nguyễn Minh An 19/8/2018 079218025157   Nguyễn Minh Tuấn Nguyễn Thanh Xuân Nguyễn Thanh Xuân Long Thạnh 0328741840
  TC: 36/17                
DANH SÁCH TRẺ LỚP LÁ 2    
     
STT Họ và tên trẻ Ngày, tháng, năm sinh Mã định danh Nữ Họ tên Cha Họ tên  mẹ Chủ hộ Địa chỉ thường trú Số ĐT
1 Giang Trung Đông 06/02/2018 080218008002   Giang Phúc Thành Lý Hoàng Dung Lê Thị Lẹ Long Thạnh 0909069040
2 Trần Ngọc Khả Hân 21/06/2018 080318006235 x Trần Minh Thông Cao Thị Bích Thu Cao Thị Bích Thu Long Hưng 0906697445
3 Nguyễn Đào Tố My 11/19/2018 080318012666 x Ng Đào Minh Thương Nhữ Thị Hải Yến Đào Thị Kim Cúc Long Thạnh 0979234993
4 Phạm Ngọc Ngân 3/17/2018 080318004881 x Phạm Tấn Khải Nguyễn Thị Ngọc Mai Lý Phương Lan Long Thạnh 0908079453
5 Tạ Hoàng Hưng 13/08/2018 080218009048   Tạ Minh Thuận Lê Thị Hồng Phương Tạ Văn Trừ Long Thạnh 0393413147
6 Lâm Thiên Phúc 21/07/2018 094218014268   Lâm Thanh Hậu Hoa Thị Kim Lam Lâm Hùng Son Long Thạnh 0938477019
7 Nguyễn Ngọc Bảo An 01/01/2018 079218051178 x Nguyễn Thanh Hiền Pham Thu Thủy Nguyễn Thanh Hiền Long Thạnh 0909004942
8 Nguyễn Ngọc Đan Thanh 25/01/2018 080318005696 x Nguyễn Văn Thới Đỗ Thị Thu Thảo Phạm Thị Hường Long Thới 0977200081
9 Mai Tuấn Anh 02/12/2018 080218000236   Mai Văn Gìau Phan Thị Anh Tú Mai Văn Thắm Long Thới 0932077408
10 Trần Thiên Khôi 01/05/2018 080218007636   Trần Văn Thanh Mai Thị Kim Yến Mai Văn Que Long Thới 0968318075
11 Lê Trung Hiếu 21/7/2018 080218002479   Lê Quốc Hưng Trần Thị Cẩm Hường Trần Thị Cẩm Hường Long Thới 0333221706
12 Nguyễn Hải Đăng 15/06/2018 080218004649   Nguyễn Văn Cường Mai Thị Thanh Thuý Mai Quang Trung Tân Điền 0973588590
13 Trần Thanh Duy 21/7/2018 080218004101   Trần Thanh Sang Đoàn Thị Thu Thảo Trần Văn Dưa Tân Điền 0365830113
14 Mai Ngọc Như Ý 12/02/2018 080318006210 X Mai Hoàng Vui Nguyễn Thị Chan Mai Trung Thành Tân Điền 0937499839
15 Lê Khôi 17/10/2018 080218013419   Lê Thanh Tuấn Huỳnh Thị Ngọc Quỳnh Lê Văn Út Tân Điền 0939333188
16 Nguyễn Thiên Phúc 22/01/2018 080218003985   Nguyễn Thành Đông Ng Thị Phượng Nguyên NgThị Kim Liên Tân Điền 0934094418
17 Ngô Thị Mỹ Hoa 08/14/2018 080318005261 x Ngô Tấn Em Ngô Phạm Cẩm Tiên Ngô Tấn Bảy Tân Điền 0704520721
18 Nguyễn Trần Thành Danh 09/03/2018 080218008638   Nguyễn Văn Dũng Trần Kim Ánh Đào Trần Kim Ánh Đào Tân Điền 0902881572
19 Dương Minh Tuệ 13/10/2018 079318030048   Dương Thành Tâm Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Dương Thành Tâm Tân Điền 0938104599
20 Trần Khánh Linh 14/07/2018 051318000572 x Trần Minh Trung  Trương Thị Ánh Nhật Trần Minh Trung  Tân điền 0383832805
21 Trần Bảo Nam 05/8/2018 080218003117   Trần Minh Thiện Phan Thị Thanh Kiều Trần Văn Hiếu P. Hậu 0325548854
22 Nguyễn Ngọc Khả Ái 01/7/2018 079318044176 x   Nguyễn Thị Hồng Diễm NThị Hồng Diễm Tân điền 0933473541
23 Tô Kiều Trang 01/4/2018 095318001508 x Tô Thanh Tú Nguyễn Ngọc Triều Tô Kiều Loan Tân điền 0972159342
24 Võ Hoàng Minh Lâm 20/9/2018 080218003267   Võ Hoàng Long Lê Thị Hằng Võ Văn Hai Mỹ Lộc 0388449970
25 Nguyễn Tấn Sang 29/6/2018 079218025367   Nguyễn công đoàn  Nguyễn Thị Thu Em Nguyễn Hoàng Quân Long Thới 0707255773
26 Đặng Khánh An 13/10/2018 052318005379 x   Đặng Thị Lệ Chi Đặng Thị Lệ Chi Tân điền 0906687355
27 Nguyễn Quý Phong 12/02/2018 079218003108   Nguyễn Vĩnh Phú Phạm Thị Mai Thanh Ng Văn Hồng Ý Tân điền 0373957674
28 Nguyễn Tiến Cao Phong 11/09/2018 080218010298   Nguyễn Cao Cường Nguyễn Thị Thuỳ Linh Nguyễn Thị Hai Long Thới 0706416325
29 Lê Tường Vy 27/04/2018 079318013520 x   Lê Thị Ngọc Tiên Võ Thị Thắm Long Thạnh 0931142962
30 Nguyễn Phan Kỳ Duyên 18/09/2018 083318000746 x Nguyễn Trung Tính Phan Thị Ngọc Thơm Nguyễn Trung Tính Tân điền 0938884246
31 Lê Trần Minh Thư 05/09/2018 079318029539 x   Lê Thị Minh Trang Nguyễn Thị Kim Cúc Long Thới 0708314694
32 Hồ Ngọc Nhã Uyên 20/11/2018 080318009249 x Hồ Thanh Nhàn Hoàng Thị Yến Hồ Thanh Nhã Tân điền 0355858098
33 Trần Ngọc Dung 28/06/2018 025304011004 x Trần Bá Duy Ng T Thanh Hương Ng T Thanh Hương Long Thạnh 0329103070
34 Trần Thiên Phú 22/06/2018 086218002839   Trần Hoàng Anh Trần Thị Ngọc Trần Hiếu Thảo Long Thới 0908541338
35 Dư Hoàng Huy 09/10/2018 079218037879   Dư Văn Hoàng Trịnh Thị Minh Phương Dư Văn Hoàng Tân điền 0792527517
  TC:35/14                
DANH SÁCH TRẺ LỚP LÁ 3    
Năm học : 2023-2024    
STT Họ và tên trẻ Ngày, tháng, năm sinh Mã định danh Nữ Họ tên Cha Họ tên  mẹ Chủ hộ Địa chỉ thường trú Số ĐT
1 Nguyễn Võ Thanh Trúc 21/8/2018 080318007304 x Nguyễn Trãi Võ Thị Thanh Thuý Võ Ngọc Vàng Long Thới 0387349541
2 Phan Kim Ngân 05/01/2018 080318009164 x Phan Tấn Vũ Trần Thị Yến Nhi Phan Tấn Lộc Long Thạnh 0896548251
3 Đinh Đức Quân 05/12/2018 079218041160   Đinh Văn Hùng Nguyễn Thi Thu Đinh Văn Hùng Long Thạnh 0961124678
4 Nguyễn Hà Thái Bảo 06/06/2018 080218002254   Hà Ngọc Vấn Nguyễn Thái Hòa Hà Ngọc Vấn Long Thạnh 0707492940
5 Lê Nguyễn Minh Khanh 10/26/2018 080218010358   Lê Quốc Khánh Nguyễn Thị Huỳnh Như Lê Quốc Khánh Long Thạnh 0878847734
6 Ng Hoàng Nguyên Đăng 20/1/2018 080218013426   Ng Hoàng Nguyên Mai Thanh Vân Ng Hoàng Nguyên Long Thạnh 0985385071
7 Võ Cao Minh Thái 09/02/2018 080218010363   Võ Minh Thành Cao Thị Bích Trâm Võ Văn Đủ Long Thới 0902974859
8 Mai Văn Khải 16/08/2018 080218011083   Mai Văn Mến Lý Ngọc Cẩm Mai Văn Khải Long Thới 0902516681
9 Lê Trương Đăng Khoa 08/27/2018 079218/027361   Lê Thanh Phi Trương Thị Thu Hiền Lê Thanh Tùng Long Thới 0938518223
10 Trần Ngọc Ngân 12/02/2018 079318002577 x Trần Văn Lộc Ng Thị Huyền Trang Đỗ Thị Giàu Tân Điền 0906514281
11 Phạm Bảo Hân 02/04/2018 080318010111 x Phạm Thanh Phương Ng Thị Hoàng Phương Phạm Tấn Non Tân Điền 0901429469
12 Nguyễn Ngọc Thảo My 31/05/2018 080318001749 x Nguyễn Tuấn Khanh Trần Thị Hiền Dương Thị Ngon Tân Điền 0965379361
13 Trần Quốc Anh 01/10/2018 080218013418   Trần Huỳnh Đức Lê Thị Kim Thương Trần Văn Quới Tân Điền 0338809160
14 Trần Nguyễn Gia Hân 18/5/2018 080318009656 x Trần Trung Hiếu Nguyễn Thị Huỳnh Như Trần Văn On Tân Điền 0768028839
15 Nguyễn Võ Bá Giang 06/03/2018 080218007280   Nguyễn Hoàng Nam Võ Thị Mỹ Hạnh Trần Văn Quới Tân Điền 0908706967
16 Lưu Thanh Tâm 09/11/2018 080218013472   Lưu Minh Thuận Ng Thị Kim Hương Lưu Thanh Việt Tân Điền 0931445204
17 Nguyễn Huỳnh Bảo Anh 15/03/2018 080318002757 x Nguyễn Thành Trọng Huỳnh Thị Thuý An Huỳnh Thị Thuý An Phước Hậu 0932021202
18 Phan Lê Bảo Nguyên 16/10/2018 '079218037499     Phan Lê Ngọc Phan Lê Ngọc Long Thới 0905512473
19 Lê Trần Đăng Khang 25/01/2018 080218010343   Lê Văn Thông Trần Thuý Ngọc Trần Thuý Ngọc Long Thới 0794354923
20 Lưu Mai Tuệ Mẫn 24/03/2018 080318004512 x Lưu Ngọc Lâm Mai Thị Cẩm Tú Ng Thị Khoắn Long Thạnh 0936820983
21 Nguyễn Minh Phúc 17/12/2018 079218041795   Nguyễn Minh Sang Nguyễn Thị Kim Châu Nguyễn Thị Yến Linh Long Thạnh 0915144851
22 Bùi Quốc Thiện 26/02/2018 079218007133   Bùi Thanh Phụng Trần Thị Liễu Bùi Thanh Phụng Tân điền 0772962945
23 Lê Anh Minh 18/01/2018 082218011919   Lê Minh Trí Lê Thị Cẩm Nhung Lê Minh Trí Mỹ Lộc 0938155246
24 Phan Ngọc Yến Nhi 12/04/2018 079318011283 x Phan Ngọc Đảm Phan Thị Thu Thuỷ Phan Ngọc Đảm Tân điền 0932168851
25 Trương Cao Trí 12/01/2018 079318011283   Trương Thạnh Phát Vũ Mai Kim Yến Trương Thạnh Phát Tân điền 0867163341
26 Trần Lê Thành Tài 08/08/2018 080218008546   Trần Hoàng Quí Lê Thị Ánh Nguyệt Trần Hoàng Quí Long Thạnh 0366659601
27 Bùi Ngọc Tâm Như 30/3/2018 079318009150 x Bùi Quang Cường Phan Thị Thuỳ Trang Lâm Thị Thu Thuỷ Tân điền 0933938899
28 Nguyễn Ngọc Yến Nhiên 20/10/2018 079318031187 x Hồ Thị Nắm Nguyễn Thành Vinh Phan Thị Liễu Long Thới 0703789826
29 Nguyễn Thị Ngọc Mai 05/6/2018 094318006353 x Nguyễn Minh Vinh Sơn Thị Trúc Dun Huỳnh Thị Hồng Loan Long Thới 0969836986
30 Trần Lê Hoài Bảo 10/02/2018 094218000626   Lê Đức Nhuận Trần Thị Cẩm Giang Trần Thị Cẩm Giang Tân điền 0906374553
31 Võ Lê Bảo Minh 15/4/2018 079218010787   Võ Thanh Hùng Lê Thị Hoà Vũ Thị Hiếu Út Tân điền 0387719725
32 Lê Mai Ngọc Bích 14/5/2018 095318006250 x Lê Văn Tuấn Mai Thị Diễm Trinh Mai Thị Diễm Trinh Long Thới 0979597849
33 Nguyễn Lý Cát Tường 22/5/2018 079318013530 x Nguyễn Thanh Tâm Lý Thị Ngọc Linh Phạm Thị Lê Tân điền 0899237740
34 Nguyễn Ngọc Khả Vi 22/6/2028 080318004254 x Nguyễn Tấn Phát Nguyễn Thị Giàu Nguyễn Tấn Phát Long Thới 0933473541
35 Đặng Ngọc Thảo Quyên 16/5/2018 051318003211 x Đặng Minh Nhật Ng Huỳnh Thảo Vy Đặng Tiến Tùng Long Thới 0909588390
  TC: 35/16                
DANH SÁCH TRẺ LỚP LÁ 4    
Năm học : 2023-2024    
STT Họ và tên trẻ Ngày, tháng, năm sinh Mã định danh Nữ Họ tên Cha Họ tên  mẹ Chủ hộ Địa chỉ thường trú Số ĐT
1 Nguyễn Tấn Dương 27/09/2018 080218009355   Nguyễn Vũ Sơn Nguyễn Thị Ngọc Sương Nguyễn Thị Ngọc Sương Long Hưng 0334876078
2 Nguyễn Uy Vũ 13/11/2018 089218014030   Nguyễn Văn Hoàng Trịnh Thị Huyền Trang Trịnh Thị Huyền Trang Long Hưng 0974243955
3 Trần Mỹ Lan 02/12/2018 080318012672 x Trần Đình Dân Tạ Thị Hồng Phúc Tạ Thị Hồng Phúc Long Hưng 0989614136
4 Hồ QuốcThinh 12/05/2018 080218011859   Hồ Quốc Thanh Nguyễn Thị Mỹ Tiên Hồ Minh Hùng Long Hưng 0983438130
5 Nguyễn Hữu Nhân 01/09/2018 080218004018   Nguyễn Hồng Phương Tô Thị Quỳnh Như Bùi Thị Tuyết Dân Long Hưng 0768491126
6 Nguyễn Ngọc Tường Lam 12/01/2018 080318002344 x Nguyễn Phương Duy Cao Thị Lanh Nguyễn Phương Duy Long Hưng 0765382034
7 Lưu Gia Hưng 08/01/2018 080218004040   Lưu Tuấn Hoàng Vĩ Nguyễn Thị Phương Lưu Văn Nhỏ Long Hưng 0329271955
8 Thái Cẩm Tiên 28/05/2018 080318007746 x Thái Chí Dũng Nguyễn Thị Dung Bùi Thị Em Long Hưng 0907174559
9 Nguyễn Minh Khang 18/11/2018 051218013118   Nguyễn Thanh Tuấn Phạm Thị Bích Trâm Phạm Thị Bích Trâm Long Hưng 0347678120
10 Lý Phước Bình 17/7/2018 080218010981   Lý Giai Phát Thạch Ngọc Phượng Lý Giai Phát Long Hưng 0940033168
11 Nguyễn Thái Thuận 24/01/2018 080218010101   Nguyễn Mạnh Hồ Thái Thị Hồng Nga Thái Lý Luận Long Hưng 0988989624
12 Lê Kim Thành Đạt 20/07/2018 080218006681   Lê Hoàng Lâm Kim Nhật Châu Ái Lê Văn Sơn Long Hưng 0345709418
13 Nguyễn Thị Trúc Quỳnh 10/08/2018 080318005051 x Nguyễn Thành Trung Bùi Thị Ngọc Thuý Nguyễn Văn Nhưỡng Long Hưng 0938772308
14 Trần Thanh Duy 21/05/2018 80218009860   Trần hoàng thanh Mai thị thuỳ vương Mai Thanh Hải Long Hưng 0919091947
15 Nguyễn Ngọc Khánh 20/11/2018 080318012746 x Nguyễn Văn Hùng Nguyễn Thị Diệu Nguyễn Thị Thừa Long Hưng 0382746435
16 Lê Nguyễn Lâm Khang 28/02/2018 080218004425   Lê Trường Giang Ng Thĩị Kim Loan Lê Trường Giang Long Hưng 0939027405
17 Nguyễn Hoàng Khánh An 28/01/2018 080218008792 x Ng Hoàng Thanh Vũ Thị Quy  Đỗ Kim Hoàng Long Hưng 0909597955
18 Nguyễn Ngọc Ánh Dương 27/06/2018 080318005147 x Nguyễn Tấn Định Nguyễn Thị Ánh Thu Nguyễn Tấn Định Long Hưng 0783699319
19 Nguyễn Minh Hải 10/08/2018 080218009449   Nguyễn Quốc Hưng Huỳnh Thị Minh Trúc Nguyễn Thị Lựng Long Hưng 0925770515
20 Nguyễn Thanh Tuyền 20/05/2018 0803180008812 x NG Thanh Duy Lê Thị Kiều Linh Nguyễn Văn Sạch Long Hưng 0779194167
21 Ngô Nhật Bảo 09/14/2018 80218013474   Ngô Văn Dương Nguyễn Lê Phương Ngô văn Dương Long Hưng 0357682661
22 Huỳnh Lê Bảo Nghi 02/06/2018 80318002866 x Nguyễn Hoàng Quốc Huỳnh Lê Yến Ngân Nguyễn Hoàng Quốc Long Hưng 0583190771
23 Nguyễn Hùng Anh 04/11/2018 80218007849   Nguyễn Thanh Hùng Nguyễn Thị Hồng Nhung Nguyễn Thanh Hùng Long Hưng 0985350164
24 Lê Thiên Phúc 01/10/2018 080218011567   Lê phúc Nguyên Nguyễn thị mỹ Phượng Lê phúc Nguyên Quy đức 0932804188
25 Nguyễn Tài Toàn 19/02/2018 033082002287   Nguyễn Tài Tùng Vũ Thị Xuân Nguyễn Tài Tùng Long Hưng 0944473182
26 Nguyễn Ngọc Như Ý 02/12/2018 094219003176 X Nguyễn Tấn Phú Nguyễn Thị Cát Phượng Bùi Thị Tuyết Thu Long Hưng 0909745824
27 Liễu Phúc Minh An 08/10/2018 079318031376 x Liễu Văn Ngọc Nghĩa Ng Thị Mỹ Duyên Liễu Ngọc Sương Long Hưng 0902366219
28 Nguyễn Lê Phát 25/10/2018 079218033383   Nguyễn Văn Khải Lê Thị Lộc Nguyễn Văn Khải Long Hưng 0911153399
29 Nguyễn Hoàng Đăng Khoa 01/03/2028 080218013480   Nguyễn Hoàng Tuấn Lê Thị Hồng Nguyễn Hoàng Tuấn Long Hưng 0907091913
30 Phan Huyền Ái My 24/9/2018 080318004414 x Phan Thế Luân Nguyễn Thị Quyền Phan Thế Luân Long Hưng 0904280817
31 Nguyễn Thành Vinh 05/1/2018 079218000449   Nguyễn Trường Giang Ng Thị Mỹ Lựu Nguyễn Thị Sáu Long Hưng 0937903819
32 Trần Mai Phương 08/02/2018 079318003400 x Trần Đức Hiệp Hoà Nguyễn Thị Tuyết Mai Trần Đức Hiệp Hoà Long Thới 0902216338
33 Trần Mai Hương 08/02/2018 079318003409 x Trần Đức Hiệp Hoà Nguyễn Thị Tuyết Mai Trần Đức Hiệp Hoà Long Thới 0902216338
34 Trần Văn Sỹ 01/11/2018 089218019842   Trần Văn Hiệp Trương Thị Song Trần Văn Hiệp Long Thới 0938850993
35 Nguyễn Nhật Bình 18/6/2018 080189002351   Nguyễn Trường Sơn Nguyễn Thị Thu Điệp Nguyễn Văn Tấn Long Thới 0989880062
  TC:35/14                
 
DANH SÁCH TRẺ LỚP CHỒI 1
Năm học : 2023-2024
STT Họ và tên trẻ Mã định danh Ngày, tháng, năm sinh Nữ Họ tên Cha Họ tên  mẹ Chủ hộ Địa chỉ thường trú Địa chỉ tạm trú Số ĐT
1 Bành Võ Như Lan 0917438077 26/11/2019 X Bành Văn Thuận Võ Thanh Mỹ Hằng Bành Văn Thuận  Long Thới   0917438077
2 Huỳnh Minh Nhân 80219014633 04/01/2019   Huỳnh Trung Hiếu Nguyễn Thị Ngọc Bích Huỳnh Văn Sơn  Long Thới   0703702922
3 Trần Mỹ Hạnh 080319013918 0404/209 X   Nguyễn Thị Thu Vân Ngô Thị Bảy Tân Điền   0939079427
4 Lê Mỹ Nhiên 080319005079 21/10/2019 X Lê Tuấn Khanh Phạm Thị Mỹ Hằng Lê Tuấn Khanh Tân Điền   0904418574
5 Phan Thị Tố Như 080319000373 01/06/2019 X Phan Tấn Phong Nguyển Thị Thúy Phan Tấn Phong Tân Điền   0904259307
6 Ngô Tấn Phong 080219003959 27/09/2019   Ngô Tấn Anh Nguyễn Thị Cẩm Tiên Ngô Tấn Bảy Tân Điền   0704520712
7 Lê Nguyễn Đăng Khôi 080219002271 29/07/2019   Lê Văn Mười Nguyễn Thị Ngọc Tuyền Lê Văn Mười Tân Điền   0777868507
8 Trần Ngọc Gia Huy 80219014627 14/04/2019   Trần Khánh Linh Nguyễn Thị Diễm Trần Khánh Linh Tân Điền   703751600
9 Châu Hoài Thanh Phú 080219006406 20/11/2019   Châu Hoài Thanh Huỳnh Thị Hồng Nghị Châu Ngọc Tùng Tân điền   0909864443
10 Lê Như Ngọc 096319007383 18/10/2019 X Lê Ngọc Sáng Trần Nguyễn Quỳnh Như Lê Ngọc Sang Long Thạnh   0853760382
11 Phan Hồng Yến 080319013916 19/.4/2019 X Phan Tấn Long Nguyễn Thị Thùy Linh Phan Tấn Lộc Long Thạnh   0375976850
12 Nguyễn Thị Trúc Tâm 080319006982 14/12/2019 X Nguyễn Chánh Tín Nguyễn Thị Trúc Quỳnh Nguyễn Thị Trúc Mai Long Thạnh   0353461490
13 Nguyễn Minh Khôi 080219003372 06/09/2019   Nguyễn Phương Nam Nguyễn Hồng Thắm Nguyễn Văn Vẻ Long Thạnh   0342907087
14 Nguyễn Gia Bảo 080219014694 28/05/2019   Nguyễn Văn Đấu Đặng Thị Thu Mến Đặng Thị Thu Mến Long Thạnh   0932653341
15 Huỳnh Như Ngọc  096319007383 25/10/2019 X Huỳnh Tuấn Phong Đặng Thị Hồng Nhung Đặng Thị Hồng Nhung Long Thạnh   0353936066
16 Lý Trọng Nghĩa  080219007861 30/12/2019   Lý Hoàng Hận Mai Thị Hằng Lý Hoàng Linh Long Thạnh   0375713473
17 Huỳnh Tấn Phúc 079219005042 14/01/2019   Huỳnh Tấn Tài Lê Thị Tuyết Trinh   TPHCM tân điền 0907047512
18 Bùi Phúc Thịnh 082219005596 03/08/2019   Bùi Thanh Đức Nguyễn Thanh Hòa Bùi Thanh Đức Tiền giang Tân điền 0979679064
19 Dương Ngọc Bảo Nhi 079319029491 03/10/2019 X Dương Bảo Khang Nguyễn Thị Thùy Ngân Nguyễn Huy Thịnh Tiền giang Long thạnh 0329584122
20 Văn Nguyễn Tấn Phát 091219007527 25/12/2019   Văn Quốc Nhiệp Nguyễn Kim Thoa Nguyễn Văn Mun Tiền giang  Tân điền 0909623156
21 Dương Nguyễn Bảo Huy 079219003267 17/02/2019   Dương Văn Minh Nguyễn Thị Anh Nguyễn Thị Kiêm TPHCM  Long hưng 0385215180
22 Nguyễn Phạm Ngọc Trinh 075319008780 25/05/2019 X Nguyễn Văn Tiễn Phạm Thị Tuyết Nhung Nguyễn Văn Tiễn Đồng Nai Tân điền 0981630640
23 Huỳnh Tố Quyên 079319034905 05/11/2019 X Huỳnh Mẫn Ngô Thị Hồng Tâm Ngô Thị Hồng Tâm TPHCM Tân điền 0938276965
24 Nguyễn Minh Quang 079219039278 24/10/2019   Nguyễn Minh Hải Hồ Thanh Trúc Nguyễn Minh Hải TT Cần Giuộc   0936167613
25 Phan Trần Thuyên Vân 080319002348 03/08/2019 X Phan Ng Duy Khánh Trần Thị Kim Chi Nguyễn Thị Kim Loan Phước Hậu Long Hưng 0963512315
26 Lưu Nguyễn Phúc Lâm 080219007162 15/12/2019   Lưu Thành Long Nguyễn Lê Vân Quỳnh Lê Thị Sự Cần Đước   0862903093
27 Phan Võ Trọng Khang 094219003176 08/04/2019   Phan Văn Diệp Võ Thị Ngọc Thúy Phan Văn Na Sóc trăng Tân điền 0364147838
28 Trương Trung Đức 079219033106 15/05/2019   Trương Thành Phát Vũ Mai Kim Yến Trương Thanh Phát Vũng Tàu Tân điền 0867163341
29 Phan Trọng Nhân 040219013729 03/05/2019   Phan Trọng Hưng Tưởng Thị Trà Giang Phan Trọng Hưng Nghệ an Long Thới 0977875465
30 Lê Như Ngọc 082319012806 18/10/2019 X Lê Ngọc Sáng Trần Nguyễn Huỳnh Như Lê Ngọc Sáng Tiền giang Long Thạnh 0903873921
  TC: 30/13                  
DANH SÁCH TRẺ LỚP CHỒI 2
Năm học : 2023-2024    
STT Họ và tên trẻ Mã định danh Ngày, tháng, năm sinh Nữ Họ tên Cha Họ tên  mẹ Chủ hộ Địa chỉ thường trú Địa chỉ tạm trú Số ĐT
1 Nguyễn Nhật Dương 080219007954 20/12/2019   Nguyễn Văn Phong Trần Thị Kim Ngân Nguyễn Ngọc Dừa  Long Thới   0785435226
2 Trần Minh Trí 080219007733 18/12/2019   Trần Võ Quốc Việt Bùi Thị Kiều Nhi Trần Văn Thiều  Long Thới   0384598159
3 Trần Gia Khang 080219014630 05/03/2019   Trần Anh Khoa Phùng Mai Khanh Nguyễn Thị Nhàn  Long Thới   0328830973
4 Mai Lan Anh 80319005830 21/11/2019 X Mai Hữu Lợi Nguyễn Thị Kiều Hoa Mai Văn Lượm  Long Thới   0973853510
5 Nguyễn Quốc Kha 080219010387 06/11/2019   Nguyễn Hồng Hạnh Trình Thị Ngọc Vy Bùi Thị Ngà Tân Điền   0782861554
6 Nguyễn Hồ Thiên Quý 080219014667 17/01/2019   Nguyễn Văn Giàu Hồ Thị Kim Oanh Nguyễn Thị Thu Tân Điền   0906308972
7 Phạm Huyền Anh 080319008392 05/06/2016 X Phạm Thành Long Trần Ngọc Nguyên Trần Thị Mai Tân Điền   0798030995
8 Phạm Bảo Khang 080219004570 04/10/2019   Phạm Thanh Phương Nguễn Thị Hoàng Phương Phạm Tấn Non Tân Điền   0938176106
9 Huỳnh Trần Bảo Ngọc 080319013969 26/03/2019 X Huỳnh Văn Trung Trần Thị Ngọc Tuyết Trần Minh Hải Tân Điền   0343427027
10 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh 080319013911 05/05/2019 X Nguyễn Lê Văn Nguyễn Thị Kim Dung Nguyễn Lê Văn Tân Điền   0966096035
11 Nguyễn Như Ý 056319007175 04/09/2019 X Nguyễn Thái Trúc Ngô Trần Ngọc Trang Ly Nguyễn Thái Trúc Tân Điền   0766266626
12 Bùi Châu Bảo Ngọc 080319013915 15/04/2019 X Bùi Văn Hiếu Nguyễn Thị Mỹ Linh Nguyễn Kim Khuê Long Thạnh   0768063064
13 Đoàn Minh Khôi 079219037132 01/11/2019   Đoàn Thành Lợi  Nguyễn Thị Bích Tuyền Đoàn Văn Ẩn Long Thạnh   0938666042
14 Trương Thiên Phúc 080219014618 16/05/2019   Trương Thanh Thái Huỳnh Thị Thu Hương Trương Lê Thanh Long Thạnh   0368852182
15 Phạm Văn Tuấn 080219014621 16/2/2019   Phạm Văn Sao Nguyễn Thị Cẩm Nhung Phạm Văn Sao Long Thạnh   0902724038
16 Trần Nguyễn Phúc Khang 080219004876 17/10/2019   Trần Thanh Dũng Nguyễn Thị Thanh Hằng Trần Thanh Hùng Long Thạnh   0989772595
17 Phạm Hà Minh Châu 080319005308 07/11/2019 X Phạm Thành Minh Hà Mộng Tuyền Phạm Văn Nếp Long Thạnh   0336879039
18 Nguyễn Tuấn Minh 080219004665 13/10/2019   Nguyễn Phương Duy Bùi Anh Thư Nguyễn Văn Luật Long Thạnh   0987303061
19 Nguyễn Tiến Phát 80219014693 25/05/2019   Nguyễn Tiến Giàu Phạm Thị Thủy Tiên Phạm Nhơn Hùng Long Thạnh   0932019052
20 Trần Quỳnh Anh 080319013942 30/01/2019 X Trần Văn Buôn Đỗ Thị Thanh Thủy Đỗ Thị Thanh Thủy Long Thạnh   0703834953
21 Huỳnh Nguyễn Nhã Ca 080319004713        '0976500347 22/10/2019 X Huỳnh Thiên Anh Nguyễn Thị Thùy Trang Huỳnh Thiên Anh Mỹ lộc     
22 Võ Huỳnh Hoàng Kim  080319003013 02/09/2019 X Võ Bá Hoàng Tân Huỳnh Thị Kim Lượng Võ Bá Hoàng Tân Phước Hậu   0908240993
23 Nguyễn Cao Minh Pháp 079219032333 05/09/2019   Nguyễn Văn Phong Cao Thị Ngọc Trầm Phạm Thị Lê TPHCM  Tân điền 0899237740
24 Bùi Văn Thuận 060219001390 11/03/2019   Bùi Văn Long Nguyễn Thị Bích Ngọc Bùi Văn Long Bình Thuận Tân điền 0987064089
25 Nguyễn Trương An Chi 079319033848 23/10/2019   Nguyễn Đoàn Sáng Trương Xuân Lan Nguyễn Văn Ba Củ chi  long thạnh 0982118615
26 Trần Gia Phú 079219030332 23/09/2019   Trần Phú Tình Nguyễn Thị Thanh Kim Thái Thị Mỹ Nga Hưng Long Long Thạnh 0399551673
27 Lưu Gia Linh 079319009162 07/4/2019 X Lưu Thanh Nhàn Trương Thị Diễm My Lưu Thanh Nhàn TPHCM  Long thạnh 0965222727
28 Bùi Anh Phát 080219003236 06/09/2019   Bùi Minh Tài Phạm Thị Kim Thoa Phạm Thị Kim Thoa Phước Hậu   0812324968
29 Khưu Võ Kim Ngân 080319007016 22/12/2019 X Khưu Thành Lộc Võ Thị Mỹ Duyên Khưu Thành Lộc Phước Hậu   0907765762
30 Nguyễn Gia Hưng 089219009644 26/07/2019   Nguyễn Văn Luân Nguyễn Thị Mỹ Phượng Nguyễn Văn Thều An Giang Tân điền 0983502927
  TC:30/12                  
DANH SÁCH TRẺ LỚP CHỒI 3
Năm học : 2023-2024    
STT Họ và tên trẻ Mã định danh Ngày, tháng, năm sinh Nữ Họ tên Cha Họ tên  mẹ Chủ hộ Địa chỉ thường trú   Số ĐT
1 Đặng Quỳnh Anh 080319001025 10/06/2019 X Đặng Hữu Trí Pham Thị Út Phạm Thị Út  Long Hưng   0986689936
2 Tô Lê Chí Tâm 079219023572 15/07/2019   Tô Lê Chí Hiếu Nguyễn Thị Ngọc Bích Lê Văn Sĩ  Long Hưng   0917274277
3 Phạm Quang Thành Phước 080219014668 22/1/2019   Phan Quang Thành Hiếu Nguyễn Thị Ngọc Phương Phan Quang Thành Hiếu  Long Hưng   0707359248
4 Nguyễn Phúc Thinh 080219014616 07/02/2019   Nguyễn Minh Trọng Nguyễn Thị Kim Ngân Nguyễn Thị Kim Ngân  Long Hưng   0901325653
5 Nguyễn Hòa Phát 080219002663 10/08/2019   Nguyễn Hoài Ân Phan Thị Mỹ Phượng Nguyễn Lê Văn  Long Hưng   0775996165
6 Tạ Hoàng Nhân 079318013530 05/03/2019     Tạ Thị Mỹ Lệ Tạ Thị Mỹ Lệ  Long Hưng   0767543109
7 Lê Ngọc Duyên 079319002583 06/02/2019 X Lê Tấn Phát Nguyễn Ngọc Hòa Lê Tấn Phát  Long Hưng   0934158348
8 Nguyễn Hải Đăng 080219001094 23/06/2019   Nguyễn Ngọc Hiếu Bùi Thị Kim Duyên Nguyễn Ngọc Hiếu  Long Hưng   0933276101
9 Trương Quỳnh Anh 080319013912 17/03/2019 X Trương Vũ Cần Nguyễn Thị Ngọc Khuya Lê Thị Nhường  Long Hưng   0375726235
10 Lê Ngọc Bảo Khánh 080319013909 25/04/2019 X Lê Minh Đức Lê Thị Kim Bảo Nguyễn Thị Hồng  Long Hưng   0907705785
11 Phạm Võ Minh Hoàng 080219004413 23/09/2019   Phạm Hoàng Hiếu Võ Thị Thanh Hường Võ Thanh Nghề  Long Hưng   0918020702
12 Nguyễn Minh Hiếu 080219014625 11/04/2019   Nguyễn Tấn Hiệp Mai Thị Kim Em Nguyễn Tấn Dũng  Long Hưng   0966346537
13 Đoàn Nguyễn Thảo Vy 80319000778 10/06/2019 X Đoàn Trung Hậu Nguyễn Thị Cẩm Nhung Đoàn Trung Hậu  Long Hưng   335653792
14 Trần Hồ Minh Đăng 80219003802 19/09/2019   Trần Văn Đen Hồ Bảo Trân Trần Văn Đen  Long Hưng   902940058
15 Nguyễn Phan Thanh Trúc 080319007234 28/12/2019 X Nguyễn Phú Quốc Phan Thị Thu Cúc Nguyễn Phú Tho  Long Hưng   038694513
16 Mai Dạ Thảo 080319013970 10/04/2019 X Mai Chí Thạch Võ Thị Thanh Tâm Mai Văn Thủy  Long Thới   0906748453
17 Trần Bảo Ngọc 080319013920 10/03/2019 X Trần Minh Hiền Nguyễn Thị Mỹ Nhiên Trần Minh Hiền  Long Thới   0899325238
18 Đào Mẫn Đạt 079219022355 09/07/2019   Đào Quang Minh Trần Phối Linh Đào Quang Minh  Long Thới   0785555391
19 Trần Ngọc Đức Huy 080219001034 23/06/2019   Trần Ngọc Bảy Nguyễn Thị Kim Chi Trần Ngọc Bảy  Long Thới   0354650470
20 Ng Trương Ngọc Huyền 075319008088 04/01/2019 X   Nguyễn Lập Thu Nguyễn Lập Thu Đồng Nai Long thới 0938390791
21 Võ Phúc Hưng 079219021160 07/10/2019   Võ Hồng Phương Hoàng Thị Liên Võ Hồng Phương TPHCM Long hưng 0933884569
22 Võ Phúc Thịnh 079219021163 07/10/2019   Võ Hồng Phương Hoàng Thị Liên Võ Hồng Phương TPHCM Long hưng 0933884569
23 Phạm Hoàng Yến 079319003853 19/02/2019 X Phạm Đại Hoàng Thúy Miện Hoàng Thúy Miện Q6- TPHCM  long thới 0336046822
24 Đào MinhTrọng 083219001493 03/01/2019   Đào Minh Quang Phạm Thị Diễm Trang Đào Minh Quang Bến tre Long Thới 0763889167
25 Lê Phạm Trung Hậu 080219002608 08/16/2019   Lê văn Trung Nghĩa Phạm Khắc Phụng Lê văn Mi Phước Lâm   0702988294
26 Trương Lê Khôi 079219034373 15/10/2019   Trương Văn Út Lê Thị Thanh Nhàn Trương Văn Út Bình Tân Long hưng 0981087510
27 Nguyễn Hải Đăng 072219002157 26/04/2019   Nguyễn Tấn Tài  Nguyễn Thị Gần Trần Ngọc Giàu Tây Ninh Long hưng 0938728752
28 Nguyễn Vũ Anh Tuấn 080219012185 30/01/2019   Nguyễn Tấn Tài  Nguyễn Thị Lệ Huyền Nguyễn Thanh Tú Long an Long hưng 0933892558
29 Quách Xuân Hân 079319029491 04/02/2019 X   Quách Thị Hồng Xuân   Sóc trăng Long thới 0919824081
30 Mai Huỳnh Gia Bảo 079219013217 30/03/2019   Mai Văn Dũng Huỳnh Ngọc Vân Mai Văn Dũng TPHCM  Long thới 0908680515
TC: 30/10                  
DANH SÁCH TRẺ LỚP MẦM
Năm học : 2023-2024
STT Họ và tên trẻ Ngày, tháng, năm sinh Nữ Họ tên Cha Họ tên  mẹ Chủ hộ Địa chỉ thường trú Địa chỉ tạm trú Số ĐT
1 Trần Nguyễn Gia Phú 27/03/2020   Trần Vũ Phong Nguyễn Thị Kiều Trần Vũ Phong Tân điền   0352641703
2 Huỳnh Ngọc Minh Thư 15/02/2020 x Phạm Phú Đông Huỳnh Thị Kiều Diễm Huỳnh Thị Thúy Long thạnh   0373183543
3 Phan Kim Thơ 30/11/2020 x Phan Tấn Vũ Trần Thị Yến Nhi Phan Tấn Lộc Long Thạnh   0355982750
4 Thái Huỳnh Ngọc Huyền 13/06/2020 x Thái Công Hiếu Huỳnh Thanh Vi   Tân điền   0903923848
5 Trần Thiên Kim 23/10/2020 x Trần Anh Khoa Phùng Mai Khanh Nguyễn Thị Nhàng  Long thới   0328830973
6 Phạm Vũ Uyên Thư 31/12/2020 x Phạm Vũ Phong Trần Thị Ngọc Dung Mai Thị Kim Loan   Hưng Long 0388111834
7 Trần Minh Giaù 30/05/2020   Trần Minh Hiền Nguyễn Thị Mỹ Nhiên Trần Minh Hiền  long thới   0899325238
8 Lê Thanh Trúc 27/08/2020 x Lê Thanh Phước Phạm Thụy Thùy An Lê Thanh Phước Long Thạnh   0938221045
9 Phạm Thành Đạt 09/05/2020   Phạm Quốc Thanh Hoàng Thị Trang Phạm Quốc Thanh     0938221046
10 Đặng Minh Khang 18/08/2020   Đặng Hồng Khanh Ngô Thị Tố Quyên Đặng Hồng Khanh Long Thạnh   0902704875
11 Nguyễn Thùy Linh 27/12/2020 x Nguyễn Văn Cường Nguyễn Thị Thành Nguyễn Thị Thành Tổ 15.Long Thạnh   0339641592
12 Nguyễn Hoàng Thiên Long 30/07/2020   Nguyễn Quốc Trí Phan Thị Yến Nhi Phan Ngọc Thắng Tân Điền   326408320
13 Ngô Phương Hải Phong 06/11/2020     Ngô Thu Hằng Mai Thị Kim Loan Tân điền   0939145412
14 Huỳnh Nguyên Bảo Ngọc 08/02/2020 x Huỳnh Chí Công Nguyễn Thị Ngọc thúy Nguyễn Thị Ngọc thúy Tân điền   0767622548
15 Nguyễn Nhữ Bảo Khang 17/04/2020   Nguyễn Đào Minh Thương Nhữ Thị Hải Yến Đào Thị Kim Cúc Long Thạnh   0979234993
16 Hồng Lê Quốc Huy 29/08/2020   Hồng Anh Trúc Lê Thị Ngọc Điệp Nguyễn Thị Mỹ Lộc Long Hưng   01224960726
17 Nguyễn Quang Tuấn 13/11/2020   Nguyễn Minh Hải Hồ Thanh Trúc     TT Cần Giuộc 0936167163
18 Nguyễn Ngọc Phương Uyên 27/01/2020 x Nguyễn Trịnh Tùng Khánh Tô Thị Thúy Nguyễn Trịnh Tùng Khánh T17-long thới   0904104684
19 Lê Bảo Ngọc 12/10/2020 x Lê hoàng Ân Lê Thị Kim Mừng Lê Hoàng Ân   Phước Hậu 0909747957
20 Võ Minh Hà 09/01/2020   Võ Văn Hiếu Võ Thị Bạch Mai Võ Thị Bạch Mai Long Thạnh   0904365926
21 Đỗ Huỳnh Khánh Ngọc 11/10/2020 x Đỗ Thuận Phú Võ Thị Huỳnh Như Võ Văn Phúc Long thới   0377125920
22 Chung Quỳnh Anh 07/07/2020 x Chung Chí Quang Lâm Diễm Chi Võ Thị Hồng Thu  Phước Hậu long thạnh  0933892982
23 Phan Đặng Hoàng Yến 29/04/2020 x Phan Thanh Sang Đặng Thị Thu Trang Phan Thanh Sang Tân Điền   0936487508
24 Lê Phúc Thiện 18/08/2020   Lê Văn Mơ Tôn Thị Tuyết Loan Lê Văn Mơ T6, Tân điền   0373203335
25 Nguyễn Hồng Phúc 26/10/2020   Nguyễn Văn Định Hồng Thị Ngọc Hiền Hồng Văn Lộc Long Thạnh   933118279
Tổng cộng: 25/13 nữ