Trường Mẫu giáo Long Thượng

NGHỊ QUYẾT VỀ QUY ĐỊNH MỨC THU HỌC PHÍ NĂM HỌC 2023-2024 ĐỐI VỚI CƠ SỞ GDMN, GD PHỔ THÔNG CÔNG LẬP, CƠ SỞ GDTX CHƯA TỰ ĐẢM BẢO CHI THƯỜNG XUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

XEM TẠI ĐÂY
/Uploads/4057/files/_16_NQ-H%c4%90ND_12-07-2023_20230717155251_PkjNb_signed.pdf